Bear Gear

Mitä asiakkaamme olivat mieltä?

Yhteistyö GRW Median kanssa oli mutkatonta ja helppoa.
Risto Kallinen

1. Projektin Yleiskatsaus

Tehtävämme oli selvä: luoda verkkosivusto, joka esitteli Bear Gear -brändin parhaassa mahdollisessa valossa. Tavoitteenamme oli, että sivusto toimisi Bear Gearin verkkovierailijoiden käyntikorttina, johdattaen heidät kiipeilyvarusteiden maailmaan. Lisäksi pyrimme rakentamaan tehokkaat suppilot käyttäjien yhteystietojen keräämiseksi ja loimme ainutlaatuisen valokuvagallerian, joka todella edusti Bear Gear -brändiä.

2. Roolit

Amos johti viestintää asiakkaan kanssa, taitavasti laatien sisältöä verkkosivustolle ja avustaen sivuston ulkoasun suunnittelussa.

Harrison johti projektin suunnittelua. Hän oli avainasemassa verkkosivuston visuaalisen identiteetin muokkaamisessa. Lisäksi hän osallistui projektiin varmistaen, että verkkosivuston ulkoasu oli optimoitu mahdollisimman hyvää käyttäjäkokemusta varten.

3. Haasteet ja Tavoitteet

#FFFFFF

#0E0E0E

Kohtaamiemme haasteiden joukossa oli tehtävä valita fontit, jotka edustaisivat Bear Gear -brändiä asianmukaisesti. Ratkaisumme perustui kokeiluprosessiin, joka johti meidät lopulta ”Oxanium” ja ”Roboto” -fontteihin, jotka huokuvat moderniutta ja taktista ilmettä. Toinen haaste oli houkuttelevan gallerian luominen, joka esittelisi Bear Gearin varusteita toiminnassa. Otimmekin tämän haasteen vastaan varmistaen, että galleria ei ainoastaan ihastuttanut silmiä, vaan myös kertoi tarinoita seikkailusta ja kestävyydestä.

4. Suunnittelu ja toteutus


Lähdimme hankkeeseen suunnittelemalla verkkosivuston arkkitehtuurin huolellisesti. Suunnitteluun sisältyi tarkka harkinta verkkosivuston ulkoasusta ja käyttäjävirtauksesta. Seuraavaksi keskityimme brändäykseen, tekemällä verkkosivustosta visuaalisesti houkuttelevan ja lisäämällä kaiken tarvittavan sisällön, mukaan lukien vaikuttavia kuvia ja vangitsevaa tekstiä.

Ponnistelujemme huipentumana oli täysin toimiva verkkosivusto, joka kauniisti edusti Bear Gear -brändiä. Bear Gearilla on nyt tehokas verkkotyökalu tuotteidensa ja palveluidensa esittelyyn. Verkkosivusto ei ainoastaan täytä asetettuja tavoitteita, vaan toimii myös osoituksena yhteistyön, luovuuden ja huolellisen suunnittelun voimasta verkkosuunnittelussa.

5. Conclusion

This web design project was more than just a professional endeavor; it was a journey of creativity, collaboration, and problem-solving. It reinforced the idea that challenges are merely opportunities for growth and learning. As we reflect on this project, we take pride in delivering a website that not only serves its objectives but also sets a new standard for visually appealing and engaging online platforms. The experience has enriched us with valuable lessons and a profound sense of accomplishment, fueling our enthusiasm for future projects that push the boundaries of web design.

In conclusion, the Bear Gear web design project was a true testament to the transformative power of digital media. It’s a story of how creativity, skill, and teamwork can create an online presence that not only represents a brand but also invites users into an engaging world of rock climbing adventure. We look forward to more projects that allow us to continue crafting unique digital experiences for our clients and their audiences.

5. Sivujen Struktuuri

Sivusto koostuu 6 sivusta.

Etusivu – Antaa perustietoja yrityksestä ja ohjaa käyttäjiä toimiin.
Galleria – Esittelee Bear Gearin kiipeilyvarusteita käyttäjille.
Tietoa meistä – Antaa käyttäjille käsityksen siitä, mikä Bear Gear on ja mihin he uskovat.
Asiakkaat – Näyttää käyttäjille, mihin myymälöihin Bear Gear toimittaa.
Blogi – Pidetään kiinnostuneet henkilöt ajan tasalla Bear Gearin tapahtumista ja uusista tiedoista.
Yhteystiedot – Mahdollistaa käyttäjien ottamisen yhteyttä Bear Geariin.